събота, 24 май 2014 г.

Къде е тази пустиня

Къде е тази пустиня в душата, щом извори на жива вода веселят сърцето - трон на Възлюбления, на най- Прекрасния сред синовете човешки? 
Щом царството Божие вътре в нас е , защо тогава да търсим пустиня? "Търсете лицето Ми!" - не пише ли в псалмите? - И аз ще търся лицето Ти, Господи! Сутрин ще възвестявам Твоето име и милостта Ти всяка нощ! Защото, колкото е далече изток от запад и колкото е високо небето от земята, толкова велика е милостта на моя Възлюблен! Твоята любов, Боже, не я ли намираме в сърцата на нашите ближни и приятели? Не си ли Ти посред нас, когато сме двама или трима в Твое име!
Къде е тази пустиня, Господи, когато ти Невместимий,

четвъртък, 22 май 2014 г.

Между небето и земята


Сълза -
солена и бистра
изчезва -
и свети във мрака
звезда,
а на земята остава
солта -
солта на земята!

Брачната риза


Когато Божествен лъч прониже душата ти и я превърне в прозрачно сякаш стъкло; когато погледне Бог с всевиждащо око в съкровището на сърцето ти - какво ще намери там? Може би не това, което мислиш за себе си и не това, което другите мислят за теб? Защото нозете, прекрачили раздела между живота и смъртта, докосват земята на вечността, където мярката за всички неща е само Бог.
Неминуемо всеки човек, завършил земния си път,

Неуловимият

Поисках да хвана Неуловимия,
да задържа Неудържимия,
но Той отлетя.
Къде си?
Виждам Те без очи,
чувам Те без уши,
но те усещам със сърцето си.
Къде си?
"Не ме отхвърляй от лицето Си
и Светия Твой Дух не отнемай от мен!
Върни ми радостта на Твоето спасение
и с властния Дух ме утвърди!" /50 пс./