събота, 24 май 2014 г.

Къде е тази пустиня

Къде е тази пустиня в душата, щом извори на жива вода веселят сърцето - трон на Възлюбления, на най- Прекрасния сред синовете човешки? 
Щом царството Божие вътре в нас е , защо тогава да търсим пустиня? "Търсете лицето Ми!" - не пише ли в псалмите? - И аз ще търся лицето Ти, Господи! Сутрин ще възвестявам Твоето име и милостта Ти всяка нощ! Защото, колкото е далече изток от запад и колкото е високо небето от земята, толкова велика е милостта на моя Възлюблен! Твоята любов, Боже, не я ли намираме в сърцата на нашите ближни и приятели? Не си ли Ти посред нас, когато сме двама или трима в Твое име!
Къде е тази пустиня, Господи, когато ти Невместимий,
изпълваш всемира с красота, благост и любов! И буря да има в душата , грехопадения, мрак и студ, не Ти ли укротяваш бурното море? Не Ти ли прегръщаш блудния син в покаяние? 
Обич моя, аз съм сам, един/моно/, защото съм самодостатъчен благодарение на Твоята пълнота, изляла се в душата ми, и какво повече от това да поискам!? Аз съм сам, но в Твоето единство чрез Тебе всички сме едно така, както Ти поиска от Отца Си. Благословено е името Ти през вековете по всички краища на вселената! Дарувай, Боже, всяко сърце да Те жадува, защото всеки удар е от Теб и за Теб! Всеки дъх е полъх на любов! И не в бурята беше Ти, но в тихия полъх на вятъра, понеже дойде кротък и смирен между нас, за да бъдеш винаги със нас. Отвори, Господи, очите ни, за да виждаме винаги Твоето лице и да бъдем в мир и любов помежду си, та да познаят, че сме Твои ученици! Амин!

1 коментар:

Nemanja каза...

Леп текст, автор сајта о манастиру Хиландар на http://www.hilandar.info , и о везама Свете земље и Хиландара на http:// www.svetazemlja.info.